การตรวจร่างกาย (คลิ้กเลือกที่ชื่ออวัยวะที่ต้องการ เพื่ออ่านคำอธิบาย)

หน้าหลัก
           วัตถุประสงค์ของการตรวจร่างกายทารกแรกเกิด เพื่อดูว่าทารกมีความผิดปกติหรือมีความพิการหรือไม่ ทารกคลอดครบกำหนดหรือไม่และเก็บข้อมูลพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบกับการคลอดในครั้งต่อ ๆ ไป
           การตรวจร่างกายทารกจะต้องทำด้วยความนุ่มนวลและรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ทารกสูญเสียความร้อนเพิ่มขึ้น ผู้ทำคลอดจะต้องตรวจร่างกายทารกตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าโดยมีขั้นตอนในการตรวจดังนี้
(นำเม้าส์ไปคลิ้กที่ชื่ออวัยวะเพื่ออ่านคำอธิบาย)